Dit is wat het nog snellere 5G met je gezondheid kan doen

Stralingsklachten: voor de een vaag, de ander heeft er last van. Je mag er van vinden wat je wil maar het is een feit dat we leven in een ‘highly wired’ samenleving. Door het hele land staan zendmasten die hoogstwaarschijnlijk al snel vergezeld worden door 5G-zendmasten. Dit zorgt voor nog hogere frequenties en de straling die dit met zich meebrengt wordt door velen in twijfel getrokken.

In de politiek is 5G een veel besproken onderwerp en er is meer onderzoek nodig zeggen enkele partijen. Welnee zeggen anderen. Het is erg moeilijk om aan te tonen dat iets 100% veilig is dus doen we het niet. Wat willen we nu? En waar krijgen we in godsnaam mee te maken? Over welke klachten hebben we het als we praten over straling vanuit de zendmasten? De verzamelnaam voor deze klachten noemt men ‘elektrostress’. Hieronder vallen verschijnselen zoals hartklachten, oorsuizen, concentratiestoornissen en slapeloosheid. Logisch dat er landen zijn waar ze absoluut tegen 5G zijn, zo zegt milieuminister Céline Fremault “de inwoners van Brussel zijn geen proefkonijnen.” In Florence willen ze er ook niet aan geloven en in Frankrijk lopen ze voorop wat betreft de voorzorgsmaatregelen die ze nemen op het gebied van straling. Sinds 2015 is het niet meer toegestaan om kinderen jonger dan drie bloot te stellen aan EMV (Electro Magnetische Velden). Dit betekent geen Wifi op kinderdagverblijven of peuterspeelzalen.

5G wat is het precies?
Eerst was er 1G, daardoor konden we bellen. Via 2G werd het mogelijk om te SMS-en en toen 3G gelanceerd werd, kon iedereen foto’s versturen. Met 4G kun je al documenten en video’ uitwisselen en de komst van 5G maakt bestuurderloze auto’s, delivery drones en the Internet of Things mogelijk. Alles wordt op afstand bestuurbaar. Je snapt dat hier sterke straling voor nodig is en het frequentiebereik van 5G ligt tussen de 30-300 Gigahertz. 5G heet een korte golf dan 4G maar is enorm krachtig. Omdat het zo krachtig is en altijd in de buurt aanwezig, wordt het risico voor je gezondheid groter.

5G en je gezondheid
Er is een groep van 240 artsen en wetenschappers die zich zorgen maakt om de gevolgen voor de gezondheid. Deze groep heeft een verzoek ingediend bij de Wereldgezondheidsorganisatie en de Verenigde Naties om de uitrol van het 5G-netwerk te stoppen tot er meer duidelijk is over mogelijke gezondheidsschade. Daarnaast zijn er meer dan 1000 wetenschappelijk studies waarbij 5G niet best uit de bus komt. Overmatige blootstelling aan EMV kan leiden tot tumoren, onvruchtbaarheid, autisme, geheugenproblemen, gedragsproblemen, depressies en zelfs de toename van Alzheimer*. Volgens de Europese commissie is er echter niks aan de hand. Ze hebben daar namelijk twintig jaar geleden een model bedacht om de gezondheidsrisico’s van draadloze technologie te testen. Ik denk dat je voor jezelf kunt bepalen hoe relevant deze methode nu, 20 jaar later, nog is. Helaas lijkt het er toch echt op dat we in 2023 volop aan 5G moeten geloven. Ondanks de waarschuwingen van artsen, wetenschappelijke studies en landen die 5G fanatiek weren.

Zo ga jij hiermee om
Wanneer ik de berichten over 5G lees, schrik ik. Nooit had ik kunnen voorzien dat dit opeens gevaren voor de gezondheid zouden zijn. Toch blijkt het een van de meest ingrijpende veranderingen op het gebied van draadloze technologie. Eentje waar we niet met z’n alle honderd procent achter staan. Dus ja ,in hoeverre kun je jezelf beschermen tegen 5G?

1. Informeer jezelf goed over dit onderwerp zodat je weet waar je over praat. Lees (wetenschappelijke) en goed onderbouwde artikelen.
2. Stuur een brief naar je gemeente om meer duidelijkheid te vragen over 5G in jouw gemeente. Hier heb je recht op. Dit kun je doen via Living Earth.
3. Bescherm jezelf tegen straling met stralingswerende dekens, kleding of (edel)stenen. Shungit is de beste edelsteen/ mineraal tegen straling maar ook zwarte toermalijn beschermt tegen elektromagnetische straling

*Bronnen: Het recente NTP report, the Bio Initiative Report, het Reflex Report)