8 tekenen die wijzen op een goede opvoeding

Het lijkt eeuwen geleden maar ieder mens is kind geweest en heeft van huis uit bepaalde normen en waarden meegekregen. Vaak in een andere tijd dan waarin we vandaag leven. Ja jongens. In tien jaar gebeurt er veel, van onze smartphoneloze jeugd kunnen we nog wat leren: er werd namelijk aandacht besteed aan goede manieren en er was tijd voor goede gesprekken. Op Reddit werd er een discussie gestart rondom het onderwerp opvoeden, want wanneer ben je nu goed opgevoed?

1. Je bedankt altijd netjes
Klinkt onbelangrijk maar het is wél een ding om op te letten: bedanken voor de dingen die je krijgt. Vanuit jezelf. Hoe irritant is het als je een kind iets geeft en je hoort de moeder tien keer zeggen: ‘Ah schatje, zeg eens dankjewel, ah toee.’ Vervolgens moet je het alsnog zonder dankjewel doen. Never mind. Bedanken is een vorm van beleefdheid en dit kun je als kind al aanleren.

2. Je durft fouten toe te geven
Er is niks zo irritant als mensen die voet bij stuk blijven houden als ze ongelijk hebben. Ze durven fouten niet toe te geven en daarom beweren ze altijd dat hun overtuiging de juiste is.

3. Je beschikt over een portie geduld
Geduld is een schone zaak. Dit leer je als je een goede opvoeding hebt genoten. Geduldige mensen wachten netjes op hun beurt en weten dat ze niet meteen krijgen wat ze willen. Ze zijn minder drammerig en ook in het verkeer gedragen ze zich stukken netter. Het tegenovergestelde? Zeurende volwassenen die zenuwachtig worden als ze niet meteen krijgen wat ze willen.

4. Je houdt rekening met anderen
Er bestaan volwassenen die totaal niet in gaten hebben dat het leven niet alleen om hen draait. Ze wachten nooit op hun beurt, hebben altijd het hoogste woord en bemoeien zich overal mee. Super irritant. Een goede opvoeding leert je dat je dingen samen moet doen en dat je moet delen.

5. Je schreeuwt niet
Verwende kinderen hebben de neiging om te schreeuwen om hun zin te krijgen. Dit gedrag vertonen ze als volwassenen nog steeds. Ze drukken hun gevoelens uit doormiddel van schreeuwen en dit is ronduit irritant. Je kunt ook een punt maken terwijl je rustig blijft. De boodschap komt dan zelfs helderder en beter over.

6. Je hebt respect voor andere mensen
Of je nu op straat loopt of in een restaurant zit, goed opgevoede mensen hebben respect voor andere mensen. Ze blaffen de bediening niet af en staan op voor oudere mensen. Ze houden rekening met anderen zonder hier iets voor terug te willen.

7. Je hebt niet constant erkenning nodig
Het is heel vervelend als mensen hoog van de toren blazen. Maar ze bestaan. Types die de godganse tijd opscheppen om naar complimenten te vissen. Ze hebben de hele dag door schouderklopjes nodig.

8. Je kunt je verplaatsen in andere mensen
Een portie empathie blijkt zeldzaam en veel mensen denken alleen in de ‘ik-vorm’. Gebrek aan empathie zorgt voor egoïstisch gedrag omdat deze types simpelweg niet in de gaten hebben dat een ander ook iets wil.