Wat je tolereert

You get what you deserve” is voor veel mensen een geliefde uitspraak. Deze uitspraak komt vanuit het ego dat geniet van zijn superioriteitsgevoel, terwijl een ander wordt geconfronteerd met ellende of ongemak (door het zogenoemde karma).

Terwijl er een kern van waarheid in het statement zit, ontbreekt het aan aardigheid, begrip en is het egoistisch.

Dichterbij de waarheid komt de uitspraak: “Je krijgt wat je tolereert.” Dit statement is neutraler, niet veroordelend en dynamisch. Het is allesomvattend van negatief tot positief.

Wanneer onze levens worden overspoeld met chronische ziektes, lijden, verlies of depressieve gevoelens, hebben we daarvoor een bepaalde tolerantie opgebouwd. Ergens diep van binnen heb je het gevoel dat het toch niet beter wordt. Dat het erger kan. Dit zorgt ervoor dat veel mensen zich neerleggen bij lijden.

Als dezelfde chronische ziekte, het lijden of gebrek aan voldoening echter ondraaglijk worden, zullen oplossingen voor deze dingen zich eerder aandoen. Je zoekt harder naar manieren om het probleem te fixen en daardoor wordt je lot dragelijker. Dit wil niet zeggen dat je opeens beter wordt of minder rouwt om iemand die uit je leven is. Het betekent bijvoorbeeld dat je een andere arts raadpleegt voor een seconds opinie of dat je besluit om met rouwverwerking aan de slag te gaan. Je zoekt manieren om het onoverkomelijke lijden te verzachten. Het werkt hetzelfde met andere ervaringen in het leven. Op het gebied van spiritualiteit, creativiteit en werk. Zit jij vast in je baan? Dan blijf je misschien heel lang aanmodderen tot er een moment komt waarop je denkt: en nu niet meer!

Wij zijn het die de sleutel voor elke “gesloten” deur vasthouden. Onze interne bereidheid om te voldoen aan wat aan de andere kant wacht, bepaalt of en wanneer we besluiten om aan de hendel te draaien.