Je brein is een opslag met ‘kind maniertjes’

De kind jaren, de opvoeding en de innerlijke beleving als kind heeft meer invloed op je welzijn van nu dan je soms denkt. Ieder kind heeft naast basisbehoeftes zoals eten ook bepaalde emotionele behoeftes nodig om stabiel op te groeien. Denk aan het krijgen van waardering, hechting of autonomie. Het kan zijn dat je in je kindjaren niet volledig in deze behoeftes bent vervuld. Op emotioneel niveau is dit tekort in je brein opgeslagen. In gedrag kan je een maniertje hebben gevonden om jezelf alsnog in deze kindbehoefte te voldoen, zelfs als dit een negatief gevolg heeft voor je welzijn.

‘Kind maniertjes’
Wanneer een kind bijvoorbeeld te weinig aandacht en begrip ervaart, zal een kind er veel aan doen om aandacht en begrip te krijgen. Wanneer een ouder verwacht dat een kind altijd gehoorzaam moet zijn zal een kind zijn best doen om aspecten die niet aan deze verwachtingen voldoen te onderdrukken. Denk aan bijvoorbeeld boosheid tonen of eigen grenzen onderdrukken.

Zulke ‘kind maniertjes’ kunnen zonder dat we dit door hebben op een subtiele wijze aanwezig zijn. In de praktijk zag ik bijvoorbeeld een jonge vrouw die het lastig vond haar grenzen aan te geven naar haar werkgever. Ze had zich als kind aangeleerd het altijd goed te willen doen om aan de hoge verwachtingen van haar ouders te voldoen waardoor ze burn-out klachten ervoer. Een andere vrouw onderdrukte haar gevoelens en at deze weg omdat er in haar gezin van herkomst geen ruimte was voor gevoelens. Het kind in haar had moeite haar gevoelens te voelen en te uitten. Er was ook ooit een man die in de relatie met zijn vriendin geïrriteerd raakte als het anders ging zoals hij het wilde. In zijn jeugd kreeg hij weinig grenzen. Het kind in hem pakte de controle waardoor hij veranderingen moeilijk kan verdragen. Alle drie ondervonden lasten maar waren ze zich niet bewust van wat er allemaal in het brein opgeslagen was. Het is zeer nuttig om in je leven stil te staan bij je ‘kind maniertjes’ als ze een negatief resultaat voor jou of anderen opleveren.

Transformatie door kind behoeftes te vervullen

Vaak willen we wel veranderen maar lukt dit niet. Door aandacht te geven aan de opslag van je brein kan je in contact komen met de emotionele behoefte van jouw innerlijk kind. Je bent dan in staat jezelf op dieper niveau te geven wat je vroeger nodig had. De emotionele tekorten worden erkent en vervuld waardoor je diep van binnen transformeert. Je zal daardoor stabieler, krachtiger en gelukkiger in het leven komen te staan.

Hoe kan je jouw innerlijk kind in herkennen en in behoefte voldoen?
Merk in gedrag open en vriendelijk op wat je nodig hebt om je op emotioneel goed te voelen. Je gedrag kan bijvoorbeeld ‘bevestiging vragen’ zijn. Stel jezelf de vraag wat voor emotie onder het gedrag zit. De emotie kan bijvoorbeeld ‘onzekerheid’ zijn.
Je kan onderzoeken of dit een kind-emotie is, oftewel voelt de emotie klein aan? Maak contact met het fysieke gevoel en onderzoek wat het gevoelsmatig nodig heeft. Bijvoorbeeld: warmte, liefde, zelfvertrouwen, geduld, acceptatie, moed? Vind je het lastig om je zelfbewustzijn te vergroten en met je emotie en gevoelens te verbinden? Wil jij je eigen mindtraining opstarten om de opslag van je brein te transformeren? Kijk op Mindtrainers.nl