De onverkochte kleding van H&M wordt gewoon verbrandt

Jaarlijks wordt er ongeveer 12 ton aan left overs in de fik gestoken. Dit blijkt uit een onderzoek van het Deense tv-programma Operation X. Kleding die niet verkocht wordt gaat de brandstapel op zeggen journalisten van het Deense onderzoeksprogramma maar H&M zelf ontkent.

Toch komen dit soort feiten niet uit de lucht vallen en inspecties hebben afvalverwerkingsbedrijf KARA/NOVEREN onder de loep genomen. Journalisten wisten zo’n dertigduizend broeken met prijskaartjes te onderscheppen en uiteraard rijdt die vrachtwagen met kleding niet zomaar het afvalverwerkingsbedrijf binnen. Sinds 2013 rijden er regelmatig vrachtwagens met kleding in en uit om vernietigd te worden. Volgens de H&M gebeurt dit omdat de kleding niet verkocht mag worden om veiligheidsredenen. Denk aan een te hoge concentratie chemische stoffen of contact met afvalwater. Volgens operation X was er niks mis met de door hun onderschepte lading en werden er geen schadelijke stoffen in deze items gevonden.