Is de intuïtie van een man anders dan die van een vrouw?

Vertrouwen op je gevoel, ik geloof er heilig in. Mijn man vindt intuïtie minder belangrijk, je kunt het namelijk niet verklaren. Intuïtie is ook niet te verklaren, het is een moeilijk grijpbaar fenomeen maar het bestaat zeker wel. Noem het zweverig en spiritueel óf een van de belangrijkste leidraden in je leven. Hoe dan ook, de onbewuste processen in onze hersenen houden de gemoederen wel degelijk bezig. De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan en wat blijkt: intuïtie is geen onzin.

Intuïtie is het stemmetje in je hoofd waardoor je denkt: ‘het vóelt goed’. Het maakt het maken van keuzes makkelijker en vaak word je beloofd als je je gevoel volgt. Mede omdat je gevoel het bijna altijd goed heeft, wordt je intuïtie ook wel de hoogste vorm van intelligentie genoemd. Zo zegt econoom Holm Friebe die deze uitspraak claimt: “We nemen de beste beslissingen als we zo veel mogelijk relevante feiten intellectueel verwerken en vervolgens een intuïtieve beslissing nemen. Ons onbewuste – of noem het voor mijn part tao – is er een meester in grote massa’s complexiteit alvast voor ons te verteren, ons de juiste aanwijzingen te geven en beslissingen te souffleren. We zouden het moeten laten begaan. Het kent ons beter dan wij onszelf.”

In Nederland zitten onderzoekers ook niet stil als we het over intuïtie hebben. Zo heeft Dick Bierman een experiment gedaan naar de rol van intuïtie bij het nemen van beslissingen. De proefpersonen kregen de opdracht om zoveel mogelijk geld te verzamelen door kaarten om te draaien van verschillende stapels. Op de achterzijde van de kaartsen stonden een beloning ( + een bepaalde bedrag) of een boete ( – een bepaald bedrag). Tussen de stapels lagen winstgevendere stapels en minder winstgevende stapels. Terwijl de deelnemers de kaarten van de stapels omdraaide, registreerde Bierman elektrische huidgeleiding om zo de emotionele spanning te meten. Deze spanning bleek groter te zijn als de hand richting de ‘verkeerde’ stapel reikte. Niemand wist welke stapel goed of slecht was, maar ergens wist het lichaam het al wel. Zo word je soms onrustig zonder dat je weet waarom. Krijg je buikpijn zonder reden. Het lichaam voelt een bepaalde spanning en dat uit zich fysiek.

Mannen vs. vrouwen
Op het gebied van intuïtie doen vrouwen het beter dan mannen. Je intuïtie ontstaat in je onderbewustzijn en wordt opgebouwd door opgedane ervaringen. Als je er moeite voor doet, ontwikkel je je zesde zintuig beter. Dit heeft vooral te maken met het feit dat vrouwen emotioneler zijn en daardoor emoties van anderen ook beter aanvoelen. Vrouwen kunnen zich makkelijker inleven in een ander en dit is weer gunstig voor de intuïtie. Zo heeft een vrouw het eerder door als iemand in een gezelschap verdrietig of boos is. Er zit een verschil in de gevoelswereld van mannen en vrouwen al geldt dit zeker niet in alle gevallen. Mannen die zich emotioneel opstellen en meer tijd nemen om te mediteren zullen intuïtiever zijn dan mannen die er totaal niet voor openstaan.

Je intuïtie heeft het niet altijd goed
Ervaringen kunnen onze intuïtie aanscherpen, maar ook in de war schoppen. Sommige mensen ontwikkelen angsten voor bepaalde situaties door nare herinneringen. Vertrouw dus niet blind op je intuïtie maar neem ook altijd de feiten mee als je een knoop doorhakt. Wanneer je je verstand en intuïtie op de juiste manier gebruikt is het inderdaad de hoogste vorm van intelligentie.