Gezinspatronen onder de loep

Denk jij weleens na over waar bepaalde gedragingen of denkwijzen vandaan komen? Observeer jij je gezin van herkomst en je huidige gezin? Hoe functioneert alles? Het leven is één groot patroon! Wat jouw ouders hebben meegemaakt, hoe jij in je jongere jaren gebeurtenissen op emotioneel niveau hebt beleefd en het gedrag wat hieruit volgt heeft stuurkracht. Alles staat met elkaar in verbinding. In de praktijk zie ik altijd hoe dit het hele gezinssysteem beïnvloed. Positieve talenten worden overgedragen en zo ook belemmerende patronen.

Onbewust ouderschap
Onbewust ouderschap ontstaat wanneer we niet weten wat voor een impact onze eigen patronen hebben op het gezin en welke talenten er niet ontwikkeld worden. Het kan zelfs zijn dat de gevolgen die zich uiten in het gedrag heel ongewenst zijn. Onbewust ouderschap betekent ook dat we negeren wat een kind in aanleg nodig heeft of je kind overschatten waardoor je niet aansluit op wat je kind echt nodig heeft. Aan het begin van de behandeling spreek ik dan ook eerst met ouders af om al deze factoren in kaart te brengen. Hierna ga ik pas met het kind en gezin aan de slag. Met als uitgangspunt dat een jong kind nooit alleen in staat is om gedrag of talenten te ontwikkelen.

Van onbewust naar bewust ouderschap
Door het ontwikkelen van bewustzijn in de gesprekken ontstaat er ruimte tussen de huidige gewoontes en de daarbij passende gevolgen. Wat zorgt er bijvoorbeeld voor dat je als ouder moeite hebt om structuur te bieden aan je kind. Je ziet dat je kind het nodig heeft omdat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag en toch is het moeilijk om je kind een grens te geven. Ligt een duidelijke benadering niet in jouw aard? Welk gedachten of gevoelens houden je hierin tegen? Met bewustzijn krijg je inzicht in de onderliggende oorzaak. Inzicht zorgt ervoor dat je vanzelfsprekend opgebouwde patronen die jou en je gezin tekort doen leert herkennen. Met het juiste advies en aanpak kan je deze zelf doorbreken.

Zelfreflectie maakt het minder ingewikkeld
Bewust ouderschap hoeft niet ingewikkeld te zijn. Hierin merk ik een fijne trend op. Ik ontmoet steeds meer ouders en die ervoor kiezen om betrokken te zijn bij hun eigen bewustwordingsproces. Deze groep staat stil bij wat ze hun eigen kind op innerlijk niveau meegeven. Zij stellen zichzelf vragen als: “Hoe was mijn opvoeding? Wat voor gevolg heeft dit op mij en hoe ik dingen doe in mijn leven? Wat voor gevolgen heeft dit voor het gezin? Hoe groot is mijn bijdrage in het gedrag van mijn kinderen?” Door zelfreflectie kiezen zij ervoor om zich bewust te worden van hun eigen patronen: “Wat maakt dat ik zo geïrriteerd of juist niet op dit gedrag reageer? Wat kan ik hier zelf aan doen?” Door deze reflectieve levenshouding ontstaat aandacht voor de patronen die spelen binnen hun gezin of in relatie met kinderen. Daarmee neem je verantwoordelijkheid voor het gedrag en gevolg van je kind en ontstaat bewust
ouderschap.

Natuurlijk willen we allemaal deze bewuste ouder of opvoeder zijn! Doe hier een check:
1. Reflecteer jij op jouw eigen patronen en gedrag en wat voor gevolg dit heeft op je kind?
2. Sluit jij aan op de aanleg en het gedrag van jouw kind? Wat heeft dit nodig?
3. Kan jij je emoties bedwingen en je grenzen naar je kind goed aangeven?
4. Ben je oké met het gedrag dat jij of je kind laat zien? Ben je in ‘control’?
5. Ergens een nee als antwoord? Wees open, eerlijk en mild.

Bewust ouderschap hoef je niet alleen te doen. Er is fijne, laagdrempelige hulp beschikbaar. Volg bijvoorbeeld een gezinstraining met de dierenvriendjes om je bewustzijn en omgang met elkaar een ‘boost’ te geven.