Column Amy: Focussen op kwaliteiten

Als Life & Career coach begeleid ik onder andere mensen die op werkgebied zoekende zijn. Tijdens deze trajecten sta ik stil bij iemands kwaliteiten. Positieve eigenschappen die iemand bezit. Ook bespreken we waar iemand plezier uithaalt en wat hem of haar relatief makkelijk afgaat. Vaak hangen deze aspecten samen. Aangezien niet iedereen zich bewust is van zijn of haar kwaliteiten gebruik ik tools om deze boven tafel te krijgen.  Naast het gegeven dat iedereen in het bezit is van kwaliteiten, heeft ook iedereen iets wat hem of haar minder natuurlijk afgaat. Of wat moeite en zelfs energie kost. Als ik dat laatste met mijn coachees bespreek, hoor ik mijn coachees vaak automatisch zeggen: ik weet dat ik daar aan moet werken en het moet verbeteren.

En die zin vind ik interessant. Wat maakt dat iemand direct denkt dat de focus op die punten gelegd moet worden? Ik reageer dan ook vaak op mijn coachees met de vraag: “Oké, jij meent aan die punten te moeten werken en ze te moeten verbeteren, hindert jou dit dan in jouw privé of werkende leven?”. En dan is het vaak stil en antwoordt de meerderheid met: “nee.. dat eigenlijk helemaal niet..”.

Bij veel werkgevers heerst dezelfde gedachte als bij mijn coachees en wordt vaak de focus gelegd op het verbeteren van punten die een persoon van nature minder goed afgaan.  Belangrijk overigens is om hier het onderscheid te maken tussen “ontwikkelpunten” en “het verbeteren van een van nature minder goede eigenschap”. Het verbeteren of zelfs ontdekken van “ontwikkelpunten” moedig ik enkel aan. Vooral arbeidskrachten die net de arbeidsmarkt betreden weten immers vaak nog niet waar hun kwaliteiten liggen. In dat stadium is het juist belangrijk om dit te ontdekken en bepaalde punten extra te ontwikkelen. Bovendien geloof ik dat het blijven ontwikkelen en verbeteren altijd een mooi streven is. Ik meen echter dat de focus niet hoofdzakelijk moet liggen op “het verbeteren van een van nature minder goede eigenschap”.

Het willen veranderen van een eigenschap kost veel tijd, energie en moeite. Het is ook de vraag in hoeverre dit valt aan te passen. Bovendien zal het altijd een “aangeleerde” eigenschap blijven. Natuurlijk zal het nooit worden.  En is het willen verbeteren van iemands minder goede natuurlijke eigenschappen per se nodig? Zijn er geen andere werknemers die deze eigenschappen juist als kwaliteit bezitten? Of moet je daar als werkgever dan niet naar op zoek gaan? Is het niet veel effectiever en efficiënter om juist te kijken naar iemands kwaliteiten, naar wat iemand natuurlijk goed afgaat, en dit nog verder te willen ontwikkelen en optimaliseren? Doordat daar iemands kracht ligt zal degene veel gemotiveerder zijn om dit nog meer te optimaliseren. Hierdoor ontstaat niet alleen een betere werksfeer, maar ook betere resultaten. In alle opzichten.

Kortom: zullen we streven naar het beste uit de mens te willen halen, in plaats van onnatuurlijk natuurlijke kwaliteiten na te willen streven? Amy de Vlieger werkte bijna 5 jaar als advocaat totdat zij besloot het roer om te gooien. Tegenwoordig werkt ze als Life & Career Coach en geeft ze Workshops en Trainingen. Volg haar op instagram: @amy.devlieger

Foto: Manon Galema