Niet tevreden over een cosmetische ingreep. Wat nu?

De uitkomst van een cosmetische ingreep is niet gegarandeerd. Een goede kliniek en goede arts zal er alles aan doen om te zorgen dat je tevreden bent. Helaas geldt dit niet voor alle aanbieders van cosmetische ingrepen. In dit artikel reikt Sietske van Wiemooiwilzijn.nl je een stappenplan aan voor als je een cosmetische ingreep hebt gehad en niet tevreden bent over de resultaten.

Je hebt een cosmetische ingreep gehad en bent ontevreden. Wat nu?
Allereerst hartstikke balen natuurlijk. Een cosmetische ingreep onderga je om esthetische verbetering te bewerkstelligen en als de uitkomst niet is zoals je voor ogen had, is dat zuur. We gaan er vanuit dat je op dit moment geen acute medische complicatie hebt (ga in dat geval meteen naar je huisarts of het ziekenhuis), maar dat je niet tevreden bent over het resultaat en nu online naar oplossingen zoekt.

1. Ga in gesprek met de behandelaar.
Probeer er in eerste instantie uit te komen met de arts of specialist die de behandeling heeft uitgevoerd. Een gedegen kliniek en arts zal de tijd voor je nemen en samen kijken naar een mogelijke oplossing. De kans bestaat natuurlijk dat je het vertrouwen in de arts bent verloren en je een mogelijke vervolg- of herstelbehandeling liever door een ander laat uitvoeren. Toch is het belangrijk om je onvrede kenbaar te maken bij de behandelaar. Het is een onmisbare stap in het opbouwen van je dossier.

2. Dien de klacht in bij de kliniek.
Iedere kliniek hoort een klachtenprocedure te hebben en je de mogelijkheid te bieden om een klacht in te dienen met of zonder persoonlijk gesprek. Op grond van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen zorg (de Wkkgz) zijn zorgverleners verplicht zich aan te sluiten bij een erkende geschilleninstantie en te voorzien in een onafhankelijk klachtenfunctionaris. Vraag bij de kliniek welke instantie dit is.

3. Vraag een second opinion aan.
Vraag schriftelijk je dossier op bij de kliniek waar je bent behandeld. (De kliniek is wettelijk verplicht je inzage te geven in je dossier.) Maak een afspraak bij een arts of specialist die zich in dezelfde behandeling heeft gespecialiseerd en laat hem of haar beoordelen of er sprake is van een onjuiste behandeling én hoe die mogelijk is te herstellen. Vraag de arts om zijn of haar bevindingen op te schrijven in een verslag en je die mee te geven. Vaak wordt er door een geschillencommissie om het verslag van een second opinion gevraagd. Het kan zijn dat je voor een second opinion moet betalen als je hiervoor een andere kliniek bezoekt. Dit is logisch gezien de arts daar de tijd voor jou neemt en zijn bevindingen ook moet rapporteren.

4. Schakel een letselschade-advocaat in.
Vind je dat je recht hebt op vergoeding door de schade die je hebt ondervonden van de ingreep en wil je de behandelaar verantwoordelijk stellen? Schakel dan een letselschadeadvocaat in. Als er sprake is van bijvoorbeeld lelijke littekens, mismakingen van het lichaam of aangetaste zenuwen kun je in aanmerking komen voor een financiële vergoeding als de
oorzaak hiervan bij een ander (de behandelaar) ligt. Door een medische fout kun je materiële en immateriële schade oplopen. Met materiële schade worden praktische kosten, als die van een hersteloperatie en de tijd dat je niet kunt werken, bedoeld en met immateriële schade het leed, de schaamte en het verdriet. Voor de materiële schade staat
een schadevergoeding en voor de immateriële schade smartengeld. Via de website van de Orde van Advocaten kun je een letselschade advocaat zoeken bij jou in de buurt.

5. Maak melding bij de beroepsvereniging.
Voor ingrepen uitgevoerd door een cosmetisch arts kun je melding maken bij het NVCG meldpunt misstanden cosmetische zorg. Voor ingrepen uitgevoerd door een plastisch chirurg kun je melding maken bij de NVPC (Nederlandse vereniging voor plastische chirurgie). Deze meldingen geven de beroepsbranche een algemeen beeld maar er worden geen vervolgstappen ondernomen om de klacht persoonlijk op te lossen.

6. Maak melding bij de IGZ.
Tot slot kun je een melding maken bij het meldpunt van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zodat het kan worden gebruikt als signaal voor het houden van toezicht op cosmetische klinieken en behandelaars. Afhankelijk van de ernst van de melding en/of de hoeveelheid meldingen over de betreffende kliniek of behandelaar neemt de inspectie de beslissing onderzoek te doen. Je lost met het maken van de melding niet jouw situatie op, maar je helpt wel misstanden bij anderen te voorkomen. Een melding maken doe je op de website van IGJ en/of bij een regionaal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg.

In dit artikel reiken we je een stappenplan aan dat bedoeld is om je te helpen als je niet tevreden bent over de uitvoering of uitkomst van een cosmetische behandeling. Daarbij willen we wel benadrukken dat de stappen die we je hier aanreiken, zoals het maken van een melding bij de IGJ, serieuze consequenties kunnen hebben voor de kliniek en behandelaar. Ben je niet zeker van je zaak en wil je graag overleg? Wij staan tot je beschikking. Je kunt ons bereiken via wiemooiwilzijn.nl, info@wiemooiwilzijn.nl en +31 652737046.

Geschreven door: Sietske van Wiemooiwilzijn.nl