Biologische veehouderijen hebben het knap lastig

En dat vinden wij niet best. Biologisch vlees is een beter alternatief voor ‘gewoon’ vlees. De dieren op een biologische boerderij hebben meer ruimte, dragen daarom minder ziektes aan elkaar over en hebben daardoor minder antibiotica nodig. Het vlees bevat relatief gezien minder schadelijke stoffen en het is gezonder voor mens én milieu.

Want in de biologische veehouderij wordt het voer voor de dieren niet besproeid met chemicaliën, de boer heeft minder vee waardoor een gigantisch mestoverschot niet aan de orde is. Dit is gunstig omdat de verontreiniging van het grondwater zo beperkt blijft, net als de hoeveelheid methaan en stikstofdioxide – die mede verantwoordelijk zijn voor het broeikaseffect.

Goed, goed goed. Het feit blijft dat biologische veehouderijen geen cent verdienen met hun goede intitiatief. Ze krijgen geen subsidies van de overheid zoals dat in het buitenland wél gebeurt en de kosten zijn hoog. De dieren hebben meer grond nodig en beter voer. Zelfs al is biologische vlees duurder, dan nog is het niet rendabel. Wij hopen dat er een oplossing komt, want het zou zonde zijn dat deze manier van veehouderij in Nederland verloren zou gaan.

Column Janice: De klimatariër.